BB Finance

Společnost BB Finance se zabývá finančnictvím, finančním poradenstvím a obchodními službami od roku 1997. V nabídce svých činností má rovněž zprostředkovávání půjček a úvěrů od soukromých investorů a zdrojů – z tuzemska i ze zahraničí. Z půjček a úvěrů lze zajistit financování podnikatelských záměrů, ale také potřeby pro fyzické osoby. V případě, že si požádáte o půjčku od BB Finance, počítejte se zástavou nemovitosti.

Nabídka půjček od BB Finance

BB Finance vám zprostředkuje bankovní úvěry, hypotéky, půjčky. Rovněž se můžete na společnost obrátit v záležitostech nebankovních úvěrů, hypoték a půjček a také pokud chcete investovat do jistých podnikatelských záměrů. Poskytují se také nebankovní půjčky na  zástavu nemovitosti – je možné i na třetí osobu, nebo se dá ručit družstevním bytem. Zajímat se můžete o rychlý úvěr, který se vyplácí maximálně do tří dnů. Poskytuje se až do částky 200 000 Kč. Úvěr se zajišťuje domem, družstevním bytem či jinou nemovitostí. Podmínkou poskytnutí je, že na nemovitost se nesmí vázat žádná exekuce.

Nebankovní půjčka se poskytuje od částky 100 000 Kč do 25 000 000 Kč. Vypůjčenou částku můžete použít na cokoliv, když si budete půjčovat více než 1 900 000 Kč. V případě půjčení nižších částek – pod 1 900 000 Kč se mohou využít finance pouze účelově, a to na vyplacení jednoho či více současných závazků na vaší nemovitosti. Může se jednat třeba o úvěry, hypotéku, exekuci nebo věcné břemeno. Dále si lze půjčit na odkup nebo nabytí vlastnických práv k určeným nemovitostem, včetně majetkoprávního vyrovnání s omezením vlastnických práv. Půjčení peněz je možné i na úhradu členských práv družstevního bytu, zpětný odkup nebo nákup nemovitosti do osobního vlastnictví.

Pro koho je nebankovní půjčka BB Finance?

Mimo jiné i na celkovou nebo částečnou rekonstrukci nemovitosti, na výstavbu nového objektu a na jiné úpravy. Půjčuje se i na současné a budoucí podnikatelské aktivity. Maximálně se půjčuje do 40 – 65% z tržní ceny nemovitosti. Doba splatnosti je stanovena od tří měsíců až po dobu třiceti let.

Zažádejte o půjčku od BB Finance